Scheepsbouw

Als begeleiding/ondersteuning bij nieuwbouw en conversies, anderzijds bij het repareren van schades. Met name deze laatste metingen doen een groot beroep op zowel onze flexibiliteit als ook technische creativiteit bij de surveyors. Aangezien voorbereidingstijd marginaal is of zelfs ontbreekt moet op locatie in overleg met de opdrachtgever de juiste meetmethode worden gekozen en is snelle verwerking van de meting essentieel. Onze afroeptijd is structureel korter dan 3 werkdagen, maar in bijzondere gevallen streven wij er naar per direct deskundigheid te kunnen leveren. Bij nieuwbouw en conversie is meestal meer tijd voorhanden zodat wij kunnen meedenken met de opdrachtgever om tot een optimale aanpak te komen. Regelmatig hebben wij oplossingen waardoor significante tijdsbesparingen in het volledige bouwtraject kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast levert een goede maatvoering altijd tijdsbesparing op en reduceert het faalkosten.